Zasady naboru

Zasady naboru na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do Przedszkola rozpoczyna się 1 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00 a kończy się 24 maja 2019 r. o godz.15.00

Rodzice będą mogli wybrać trzy placówki uszeregowane według swoich preferencji. Rekrutacja przeprowadzana będzie w oparciu o

wniosek o przyjęcie dziecka, złożony przez rodziców w przedszkolu.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć odrębnie w każdej preferowanej placówce od 01.04.2019r. do 19.04.2019r. do godziny 15.00.

10 maja 2019 r. o godz. 15.00

wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych dzieci - rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą donieść w dniach od 13.05.2019 r. do

17.05.2019 r. oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia.

24. 05. 2019r. o godz. 15.00

po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną zawartych we wniosku danych, zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki na rok szkolny 2019/2020.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy:

Zalogować się w okresie od 1 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00 do 19 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 na następującej stronie: https://lodz.formico.pl

  1. Wypełnić wniosek, postępując zgodnie z instrukcją
  2. Wydrukować wypełniony wniosek, podpisać i złożyć w przedszkolach, które zostały wybrane wraz z załącznikami.
  3. Po sprawdzeniu wniosku przedszkole pierwszego wyboru sprawdza dane w systemie i je zatwierdza.
  4. W przypadku braku możliwości wydrukowania karty zgłoszenia, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a kartę zgłoszenia wydrukować w przedszkolu, które rodzice wskazali jako pierwsze (priorytetowe).
  5. Jeżeli rodzice nie mają dostępu do Internetu wniosek należy wypełnić na terenie przedszkola - w takim wypadku rodzice muszą być obecni razem by wspólnie podpisać ten dokument
  6. Elektronicznym naborem objęte są tylko i wyłącznie dzieci z terenu Gminy Łódź.

Elektroniczny nabór obowiązuje tylko dzieci, starające się o miejsce w przedszkolu po raz pierwszy.

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają w swojej placówce w terminie 11. 03. 2019 r. do 22. 03. 2019 r. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej placówki na nowy rok szkolny. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne zobowiązani są do podpisania umowy w terminie od 24. 06. 2019 r. do 28. 06. 2019r.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko na wolne miejsca. Naborowi podlegają dzieci urodzone w latach 2013 - 2016, zamieszkałe w Łodzi, aktualnie nieobjęte wychowaniem przedszkolnym lub zmieniające placówkę.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 146

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 27-03-2019
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 27-03-2019
data: 27-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 02-02-2018 - Edycja treści
  • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 21-03-2014 - Edycja treści
  • 10-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 436