Struktura własnościowa, majątek

 • Przedszkole jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi,  nie posiada osobowości prawnej.
 • Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

Wartość majątku na dzień 31.12. 2016 r.

 • Budynek - 405011,86 zł
 • Środki trwałe - 35637,42 zł 
 • Wyposażenie - 103398,14 zł
 • Magazyn spożywczy – 6122,29 zł
 • Wartości niematerialne i prawne - 6151,02 zł
 • Materiały - 0,00 zł
 • Środki pieniężne w banku – 0,00 zł
 • Należności - 0,00 zł
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Jadwiga Tomczonek
data: 13-02-2017
wytworzył: Jadwiga Tomczonek
data: 13-02-2017
data: 13-02-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 462