KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza


Godziny pracy

Przedszkole przyjmuje i i załatwia sprawy w godzinach pracy przedszkola tj. od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00, w zależności od godzin pracy osób za nie odpowiedzialnych.

Rodzaje spraw / osoby odpowiedzialne za ich przyjmowanie/:

Dyrektor przedszkola:

 1. sprawy związane z przyjęciem, wypisaniem oraz skreślaniem wychowanków, podpisywanie, rozwiązywanie, zmiany do umów z rodzicami o świadczeniu usług przedszkola
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 3. wystawianie zaświadczeń do MOPS o kosztach żywienia dziecka
 4. przyjmowanie wniosków od rodziców i wydawanie decyzji o obniżonej odpłatności za przedszkole
 5. wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami
 6. wydawanie opinii, decyzji dotyczących wychowanków
 7. sprawy organizacyjne
 8. sprawy kadrowe pracowników
 9. organizowanie konsultacji ze specjalistami
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 11. sporządzanie sprawozdania wg terminów ustalonych przez GUS,MEN,KO,WE

Referent:

 1. obliczanie i wystawianie pokwitowań o wysokości opłat za przedszkole
 2. planowanie jadłospisów
 3. rozliczanie dofinansowania dożywiania z MOPS
 4. nadzór nad pracownikami obsługi
 5. prowadzenie dziennika podawczego
 6. obsługa konta pocztowego przedszkola (e-mail)
 7. przyjmowanie telefonów, poczty
 8. wydawanie zaświadczeń podpisanych przez dyrektora przedszkola
 9. wysyłanie korespondencji
 10. sporządzanie raportów kasowych – prowadzenie kasy placówki

Specjalista księgowości w CUWO:

 1. sprawozdawczość statystyczna
 2. prowadzenie księgowości placówki
 3. prowadzenie dokumentacji ZUS
 4. prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników
 5. wystawianie zaświadczeń o zarobkach

Nauczyciele przedszkola:

 1. planowanie, prowadzenie i dokumentowanie pracy wychowawczo - edukacyjnej-opiekuńczej
 2. prowadzenie diagnozy pedagogicznej wychowanków
 3. gromadzenie i udzielanie bieżących informacji o dziecku rodzicom, opiekunom
 4. konsultacje indywidualne z rodzicami w ustalonych terminach
 5. wypełnianie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki

Sposób załatwiania spraw:

 1. Przyjmowanie, obieg i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-07-2016 - Edycja treści
 • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 362