Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza


Godziny pracy

Przedszkole przyjmuje i i załatwia sprawy w godzinach pracy przedszkola tj. od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00, w zależności od godzin pracy osób za nie odpowiedzialnych.

Rodzaje spraw / osoby odpowiedzialne za ich przyjmowanie/:

Dyrektor przedszkola:

 1. sprawy związane z przyjęciem, wypisaniem oraz skreślaniem wychowanków, podpisywanie, rozwiązywanie, zmiany do umów z rodzicami o świadczeniu usług przedszkola
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
 3. wystawianie zaświadczeń do MOPS o kosztach żywienia dziecka
 4. przyjmowanie wniosków od rodziców i wydawanie decyzji o obniżonej odpłatności za przedszkole
 5. wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami
 6. wydawanie opinii, decyzji dotyczących wychowanków
 7. sprawy organizacyjne
 8. sprawy kadrowe pracowników
 9. organizowanie konsultacji ze specjalistami
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków
 11. sporządzanie sprawozdania wg terminów ustalonych przez GUS,MEN,KO,WE

Referent:

 1. obliczanie i wystawianie pokwitowań o wysokości opłat za przedszkole
 2. planowanie jadłospisów
 3. rozliczanie dofinansowania dożywiania z MOPS
 4. nadzór nad pracownikami obsługi
 5. prowadzenie dziennika podawczego
 6. obsługa konta pocztowego przedszkola (e-mail)
 7. przyjmowanie telefonów, poczty
 8. wydawanie zaświadczeń podpisanych przez dyrektora przedszkola
 9. wysyłanie korespondencji
 10. sporządzanie raportów kasowych – prowadzenie kasy placówki

Specjalista księgowości w CUWO:

 1. sprawozdawczość statystyczna
 2. prowadzenie księgowości placówki
 3. prowadzenie dokumentacji ZUS
 4. prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników
 5. wystawianie zaświadczeń o zarobkach

Nauczyciele przedszkola:

 1. planowanie, prowadzenie i dokumentowanie pracy wychowawczo - edukacyjnej-opiekuńczej
 2. prowadzenie diagnozy pedagogicznej wychowanków
 3. gromadzenie i udzielanie bieżących informacji o dziecku rodzicom, opiekunom
 4. konsultacje indywidualne z rodzicami w ustalonych terminach
 5. wypełnianie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki

Sposób załatwiania spraw:

 1. Przyjmowanie, obieg i załatwianie spraw odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 08-07-2016 - Edycja treści
 • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 09-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 353