Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

 1. Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego.
 2. Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, 2203)
 5. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r poz. 59, 949 i 2203)
 6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203)
 7. Ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203)
 8. Statut przedszkola
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 01-12-2017 - Edycja treści
 • 29-08-2017 - Edycja treści
 • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 05-12-2012 - Edycja treści
 • 03-11-2012 - Edycja treści
 • 06-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 436