Opłaty

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przedszkole realizuje w godzinach:
8.00 – 13.00.

 • Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego poza czasem określonym w pkt. 1 tj. w godzinach 6.00 – 8.00 i 13.00 – 17.00 przez dziecko w wieku do 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 1 zł.
 • Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki tj. 1 złotych oraz liczby godzin
  pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami 8 - 13 .
 • Z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt. 2 zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka.
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym nie płacą za pobyt w przedszkolu na podstawie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

OPŁATA ZA ŻYWIENIE

Stawka żywieniowa naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

 • za trzy posiłki - 5,20 zł.
 • za dwa posiłki - 4,16 zł.
 • za jeden posiłek (obiad) - 2,60 zł.

ZWOLNIENIA Z OPŁATY

Warunki zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych) w całości lub w części z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu „Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 146".

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Jadwiga Tomczonek
data: 13-02-2017
wytworzył: Jadwiga Tomczonek
data: 13-02-2017
data: 13-02-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 06-06-2013 - Edycja treści
 • 03-11-2012 - Edycja treści
 • 09-09-2011 - Edycja treści
 • 06-02-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 511