Dyrekcja

Dyrektor przedszkola: Iwona Szamałek


  • kwalifikacje: wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
  • specjalność: wychowanie przedszkolne
  • studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą
  • stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany.

Dyrektor jest organem uprawnionym do kierowania bieżącą działalnością placówki i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje dyrektora znajdują się w statucie przedszkola

Oświadczenie majątkowe znajduje się na stronie: http://bip.uml.lodz.pl

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi
odpowiada: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
wytworzył: Iwona Szamałek
data: 30-11-2018
data: 30-11-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 01-12-2017 - Edycja treści
  • 13-07-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 03-11-2012 - Edycja treści
  • 19-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 751